ΥΠ.ΕΣ.: 29 εκ. € στους ΟΤΑ από το «Φιλόδημος ΙΙ»… 600.000€ στον Δήμο Καλλιθέας για αγορά μηχανημάτων

0
538

Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών κατανέμονται 29.000.000 στους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό 50.000 κατοίκων και άνω από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» προκειμένου οι ΟΤΑ να προχωρήσουν στην αγορά μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού υλικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος».

Για τον Δήμο Καλλιθέας προβλέπεται το ποσό των 600.000 € καθώς σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ο πληθυσμός των μόνιμων κατοίκων της πόλης είναι πάνω από τις 100.000.

Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Κατανέμουμε, ποσό ύψους μέχρι 29.000.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

  1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
    Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό από 50.000 και άνω κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και κατ ́ εξαίρεση οι Δήμοι Φυλής, Ασπροπύργου,Τανάγρας, Ωρωπού, Άργους- Μυκηνών, Καισαριανής, Αλεξάνδρειας, Σουφλίου, Ευρώτα και Θάσου όπως εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Πίνακας Δικαιούχων Δήμων), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
    Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:

Α) Οι Δήμοι με πληθυσμό 50.000 έως 60.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 200.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Β) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 60.001 έως 100.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)..
Γ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 100.001 έως 200.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)..
Δ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 200.001 έως 500.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). .
Ε) Οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 500.001 κατοίκων επιχορηγούνται με το ποσό του 1.000.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). .
ΣΤ) Οι Δήμοι Φυλής, Ασπροπύργου,Τανάγρας, Ωρωπού, Άργους- Μυκηνών, Καισαριανής, Αλεξάνδρειας, Σουφλίου, Ευρώτα και Θάσου επιχορηγούνται με το ποσό των 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
    Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2022 με δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Comments are closed.