ΥΠ.ΕΣ.: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τις πλημμύρες μέσω του Δήμου Καλλιθέας

0
271

Σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 33862/2019 προχωράει ο Δήμος Καλλιθέας μέσω της οποίας προβλέπεται οι κάτοικοι των οποίων οι κύριες κατοικίες τους υπέστησαν φθορές ή η οικοσκευή τους κλπ. συνέπεια πλημμύρας, κατόπιν των έντονων καιρικών φαινομένων, στην προκειμένη περίπτωση αφορά και τις πλημμύρες που υπήρξαν στην Καλλιθέα 14/10 & 15/10/2021 θα μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση  προς τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, όσο και επιδόματος για απλές επισκευαστικές εργασίες η/και αντικατάσταση οικοσκευής.

Ως εκ τούτου οι κάτοικοι της Καλλιθέας που έχουν υποστεί ζημιές από τις πρόσφατες πλημμύρες θα έχουν τη δυνατότητα από την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 να υποβάλλουν αιτήσεις για ένα (1) μήνα, από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται 09.00 – 13.00 στο Τμήμα Πρόνοιας, Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος. Τηλ: 213 2101231, 1229,1242.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
  2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους 2020 (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).
  3. Τελευταία υποβληθείσας Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
  4. Βεβαίωσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς.
  5. Φωτοτυπία Α.Τ. ή άδειας διαμονής.
  6. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Συνημμένα:

Για Αίτηση Χορήγησης και Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε 

Comments are closed.