ΥΠ.ΕΣ.: Στους ΟΤΑ 106.438.316 € από τους ΚΑΠ… Ποσό 838.408 € για το Δ. Καλλιθέας

0
443

Το υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση της  υπηρεσιακής γραμματέας Γεωργίας Βαλάτσου κατανέμει από τον λογαριασμό του που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.438.316,16 €, το οποίο αποδίδεται ως δέκατη (Ι΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Στο Δήμο Καλλιθέας σύμφωνα με την απόφαση κατανέμεται η δέκατη δόση για το 2020 και αφορά το ποσό των 838.408,70 €.

Comments are closed.