ΥΠ.ΕΣ.: Στις 30 ημέρες ο έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων των ΟΤΑ

0
306

Στις 30 ημέρες επανήλθε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και οι οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο.

Ουσιαστικά η Κυβέρνηση κατήργησε τη δική της διάταξη, που η ίδια είχε θεσπίσει, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για όσο διαρκεί η πανδημία, και είχε ορίσει τις 60 ημέρες για την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας.

Αναλυτικότερα η απόφαση 

Comments are closed.