ΥΠ.ΕΣ: Ποσό 28 εκ. € στους ΟΤΑ για τις Σχολικές τους Επιτροπές. Τα 167,850€ πηγαίνουν στο Δ. Καλλιθέας

0
361

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεμήθηκε το ποσό των 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προκειμένου να πιστωθούν στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο Δήμο Καλλιθέας αντιστοιχεί ποσό 167,850 € το οποίο και θα πιστωθεί στις σχολικές επιτροπές του.

Πρόκειται για ποσό που προέρχεται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων.  

Για την κατανομή του ποσού ανά Δήμο ελήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2018-2019 και αφορούν 

  • τον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, 
  • τον αριθμό των σχολείων και 
  • τον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, 

    στα δεδομένα συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Η απόφαση

Comments are closed.