ΥΠ.ΕΣ: Ποσό 28 εκατ. ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων – Τι ποσό θα λάβει ο Δ. Καλλιθέας

0
162

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Στέλιου Πέτσα το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Η κατανομή του ποσού αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Για το Δήμο Καλλιθέας το ποσό που κατανέμεται είναι 178.110,00 €.

Αναλυτικότερα η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Στ. Πέτσα

Comments are closed.