ΥΠ.ΕΣ.: Ξεκίνησε ο Α’ κύκλος κινητικότητας… Μέχρι 19/4 οι αιτήσεις

0
408

Με την έκδοση της κατεπείγουσας Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ξεκίνησε ο Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2021.

Οι Φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (αρ.3 ν.4440/2016 ως ισχύει) καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους: 

α) για την κάλυψη κενών θέσεων του Φορέα τους με μετάταξη και 

β) στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση.

Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων έχει αλλάξει, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής που έχει ενταχθεί στο “Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου” (https://hr.apografi.gov.gr).

Κατά το 1ο στάδιο που ξεκινάει άμεσα, δηλαδή την υποβολή αιτημάτων απευθείας από τους ίδιους τους Φορείς,  η αλλαγή είναι η εξής: 

Πρόσβαση στην εφαρμογή για την αρχική καταχώριση του αιτήματος, εκτός από τα Υπουργεία, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, έχουν πλέον και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ , βαθμού.

Όλοι οι προαναφερόμενοι Φορείς θα καταχωρίσουν τα Αιτήματά τους απευθείας στην εφαρμογή. 

Επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού υποβάλλουν απευθείας στην εφαρμογή Αιτήματα για τους ίδιους, αλλά και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα.  Οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού Φορείς θα υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τους προηγούμενους Κύκλους.

Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτικά οδηγίες για την υποβολή των Αιτημάτων.

Όσον αφορά την προθεσμία, καλούνται οι αρμόδιοι Φορείς προς καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων, να έχουν καταχωρίσει τα αιτήματά τους κατά το 1ο στάδιο έως και τις 19 Απριλίου. Ειδικότερα, με την Εγκύκλιο οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ Φορείς παρακαλούνται για τις άμεσες ενέργειές τους και την αποστολή των αιτημάτων τους εγκαίρως προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, προκειμένου εκείνος με τη σειρά τους να καταχωρίσει και να υποβάλει εμπροθέσμως το σχετικό αίτημα.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Φορέων που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση ως Υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεωνεργασίας καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των Φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Δεν θα εγκρίνεται κανένα αίτημα για μετάταξη ή απόσπαση, εάν προηγουμένως δεν έχει αναρτηθεί η κενή οργανική θέση προκειμένου για μετάταξη ή το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Φορέα, εφόσον πρόκειται για απόσπαση.

Comments are closed.