ΥΠ.ΕΣ.: Με νέα βραδινή τροπολογία “δίνουν” άλλη μια αρμοδιότητα στην Οικονομική Επιτροπή… Νέες ρυθμίσεις

0
360

Νέα, βραδινή αυτή τη φορά, μετά την πρωινή, πολυτροπολογία 56  σελίδων, κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»,.

Με την τροπολογία μεταξύ άλλων:

Αμβλύνεται η διάταξη του «Καλλικράτη» για την αυτοδίκαιη αργία των αιρετών.

-Επανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις βουλευτών, ευρωβουλευτών αναφορικά με τον έλεγχο της χρηματοδότησής τους.

Δίνεται ακόμη μία αρμοδιότητα του δημοτικού συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή, αυτή της  ίδρυσης ή συμμετοχής του σε αναπτυξιακό οργανισμό Ο.Τ.Α.

Καταργείται για τους δημάρχους η αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος [άρθρο 31 παρ. 1β του ν.4194/2013 (Κώδικας περί δικηγόρων)].

-Επιτρέπεται, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων των δήμων, των περιφερειών και των ν.π.δ.δ. αυτών, χωρίς προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής, αλλά με έγκριση του περιφερειάρχη, του δημάρχου ή του αιρετού μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης αντίστοιχα.

-Ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης προϊσταμένων με την πρόβλεψη δυνατότητας αναπλήρωσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται, από έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών.

πηγή:

Comments are closed.