ΥΠ.ΕΣ.: Κατανομή 28 εκατ. € στους ΟΤΑ για Σχολικές Επιτροπές – Ποσό 170.900 € στο Δ. Καλλιθέας

0
252

Με Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στ. Πέτσα, που εκδόθηκε την 20η Αυγούστου, κατανεμήθηκαν 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο Δήμο Καλλιθέας κατανέμεται το ποσό των 170.900,00€.

Το ποσό προέρχεται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων.

Για την κατανομή ανά Δήμο ελήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2019-2020 που αφορούν

  • στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα,
  • στον αριθμό των σχολείων και
  • στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη,
  • ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου. 

Από τα κατανεμηθέντα ποσά παρακρατούνται για την ενίσχυση των προϋπολογισμών των Δήμων, τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών των μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλαμβάνεται κατ΄ εφαρμογή του αρ.18 του ν.3870/2010 ως ισχύει.

Η Απόφαση της κατανομής  των 28 εκατ. €

Comments are closed.