ΥΠ.ΕΣ: Έγκριση προσλήψεων για τη Δημοτική Αστυνομία – Όλη η εγκύκλιος

0
217

Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, από σήμερα Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 καλούνται οι Δήμοι να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για την συμπλήρωση των θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας των μονάδων αυτών.

Πιο συγκεκριμένα στην Εγκύκλιο “Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους” καθορίζεται η διαδικασία προσλήψεων, αλλά και εν γένει η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του θεσμού που επαναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων Μόνιμου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας από τους Δήμους ξεκινά από τις 4 Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου 2023 (23:59 μ.μ) .

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι πλέον θέμα χρόνου και η έκδοση της προκήρυξης για τις 1.264 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία μέσω ΑΣΕΠ.

Σε ότι αφορά την υποβολή των αιτήσεων, των αιτημάτων από τους Δήμους, αυτή θα διεκπεραιωθεί σε έναν ειδικό κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που φέρει την ονομασία “Δημοτική Αστυνομία 2023». Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής στο https://www.apografi.gov.gr/  και διαιρείται σε δύο στάδια:

•Υποβολή αιτήσεων

•Έλεγχος αιτήσεων

Τυπικά προσόντα διορισμού

ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας:  πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας: το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,

– ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας:  οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: (αα) επεξεργασίας κειμένων, (αβ) υπολογιστικών φύλλων και (αγ) υπηρεσιών διαδικτύου.

β. η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών.

γ. η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσα.

Αναλυτικότερα η Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών

Comments are closed.