Υπ.Εσωτ: παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ…εξαιρέσεις εργαζομένων ΟΤΑ από 5νθήμερη εργασία…

0
411

Παράταση συμβάσεων για υπαλλήλους ΙΔΟΧ στις ΔΕΥΑ και ΦΟΣΔΑ,  προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου.

Στην εγκύκλιο ορίζεται, ότι με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, μπορεί οποτεδήποτε να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους, ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερουμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας.

Με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ75/Α΄/30-3-2020) προβλέπεται ότι κατά παρέκκλιση των προαναφερομένων διατάξεων του ΚΚΔΚΥ, είναι δυνατό να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα.

Τέλος για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης δεν απαιτείται προηγούμενη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά μόνο απόφαση Δημάρχου. Στο πεδίο εφαρμογής της δεν περιλαμβάνονται τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, Σύνδεσμοι και Ιδρύματα. Οι αποφάσεις της παρούσας διάταξης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών :

Comments are closed.