Τροπολογία ανοίγει το δρόμο για άμεσες προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς;

0
353

Με τροπολογία – προσθήκη του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος για συμπληρωματικές προσλήψεις στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ.

Η τροπολογία προβλέπει την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των συμβασιούχων της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” προκειμένου να επιτευχθεί, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών των ΟΤΑ καθώς πρόκειται για δράση που απευθύνεται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που χρήζουν αυξημένης προστασίας και η επιτυχής υλοποίησή της κρίνεται απολύτως αναγκαία.

 Το νομοσχέδιο αυτό ήρθε προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Comments are closed.