Τον Ιανουάριο ο επόμενος κύκλος κινητικότητας

0
1402

Σε συνέχεια της απορριπτικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας, για διενέργεια κύκλου κινητικότητας μέσα στο 2023, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει με εγκύκλιο του ότι η σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2024.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο σημειώνεται:

«Σας γνωστοποιούμε ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 28 του ν. 2190/1994, οι οποίες σύμφωνα με το αρ. 17 του ν. 3870/2010 (Α 138), όπως ισχύει, ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, η Υπηρεσία μας ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Επιτροπής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (παρ. 4 του αρ. 28 του ν. 2190/1994) προκειμένου να διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 ο προβλεπόμενος κύκλος κινητικότητας εντός του 2023. Η αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε το προαναφερόμενο αίτημα, οπότε και δεδομένου ότι η απαγόρευση/αναστολή ισχύει για τους υπαλλήλους των οτα α΄ και β΄ βαθμού μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, εντός του τρέχοντος έτους δεν θα διενεργηθεί κύκλος κινητικότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι ο επόμενος κύκλος κινητικότητας θα εκκινήσει τον Ιανουάριο του 2024, για τον οποίο θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες της Υπηρεσίας μας. Ταυτόχρονα, το ίδιο διάστημα, Ιανουάριο 2024, βάσει των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις διαδικασιών, θα πραγματοποιηθεί κάθε απαιτούμενη περαιτέρω ενέργεια, ιδίως συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, για την ολοκλήρωση των μετατάξεων των υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών».

Πηγή:

Comments are closed.