Τα πάνω – κάτω φέρνει το νέο Κλαδολόγιο σε Δημόσιο & ΟΤΑ – Καταργούνται 23 κλάδοι

0
575

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 185/2022 που αφορά  τον «Καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο -Κλαδολόγιο)».

Με το νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο αλλάζουν κλάδοι και ειδικότητες και φέρνουν νέα δεδομένα ιδιαίτερα σε κλάδους που μέχρι πρότινος υπήρχε ασάφεια όπως και σύγχυση θέσεων και καθηκόντων.

Πιο συγκεκριμένα με το Προεδρικό Διάταγμα  85/2022:

α) ορίζονται ενιαία για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους,

β) αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες των ως άνω φορέων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες και

γ) καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του παρόντος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της εξουσιοδοτικής διάταξης του Ν. 4830/2021, εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του διατάγματος, οι φορείς υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων τους.

Τα νέα δεδομένα θα φέρουν αλλαγές και στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού.

Το ΦΕΚ με το Π.Δ. 

Comments are closed.