Σχολικοί καθαριστές/στριες: Με νέα ΚΥΑ οι προσλήψεις… Υπεγράφη η ΠΥΣ με 64 προσλήψεις για τον Δ. Καλλιθέας…

0
544

Μετά και την τροποποίηση της από 7 Αυγούστου 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε και στο ΦΕΚ από τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 σύμφωνα με το οποίο απαιτούνταν (σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001) «απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970», και πλέον κάτι τέτοιο δεν ζητείται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, στο άρθρο 3 ως προσόντα πρόσληψης αναφέρονται τα εξής: «Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού της απόφασης αυτής θα πρέπει να διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ν. 3584/2007 (Α’ 143). Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, δεν απαιτείται το τυπικό προσόν της κατοχής απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Έτσι οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών υπέγραψαν και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που προβλέπει τον αριθμό του προσωπικού που θα προσληφθεί. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κτλ.) και πριμοτοδούνται τα έτη εμπειρίας, προκειμένου να διευκολύνονται όσοι εργάζονται πολλά χρόνια στον τομέα της καθαριότητας.

ΠΟΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Η ΠΥΣ προβλέπει για τις θέσεις των καθαριστριών και καθαριστών των σχολικών μονάδων 64 άτομα (29 άτομα πλήρους απασχόλησης και 35 άτομα μερικής απασχόλησης) 

  Ο αριθμός των υπαλλήλων είναι ίδιος με τον περσινό- 5.000 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και 4.747 μερικής απασχόλησης- αλλά οι ώρες που καλύπτονται είναι ενισχυμένες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.  
Το ποσό που θα διατεθεί είναι 28 εκατ. €, και είναι αυξημένο κατά 50%.

Comments are closed.