Συνεδριάζει σήμερα 20/4 στις 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας

0
816

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται σήμερα, Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 στις 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας προκειμένου να αποφασίσει για ζητήματα της αρμοδιότητας της.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μόνο δια ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

Στην πλειοψηφία των θεμάτων την πρωτοκαθεδρία κατέχουν η αποδοχή εσόδων και επιχορηγήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και το υπουργείο Εσωτερικών.

Αναλυτικότερα η πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Πέμπτη 20/04/2023 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2023 του Δήμου Καλλιθέας

2. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδήλωσης αφιερωμένης στη γιορτή της μητέρας

4. 1. Αποδοχή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους α) της 1ης δόσης του έτους 2023 για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» β) ποσού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
2. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Επιχορήγησης «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας», για την ανακατασκευή του οδικού δικτύου πέριξ του Κ.Π.Ι.Σ.Ν.»

5. Αποδοχή εσόδων από τους Κ.Α.Π. του Υπ. Εσωτερικών α) για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών –Δ΄ κατανομή του έτους 2023 και β) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως 1η,2η, και 3η μηνιαία κατανομή του έτους 2023

6. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών, των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων για διεξαγωγή εξετάσεων για Πολιτογράφηση

7. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διαγωνιστική διαδικασία με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Καλλιθέας»

8. Έγκριση τεχνικής έκθεσης – περιγραφής – τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Καλλιθέας»

9. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

10. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Φεβρουαρίου 2023

Comments are closed.