Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης για Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων και Τεχνικό Πρόγραμμα 2023

0
56

Στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2023, στις 18:30 τίθεται σε δημόσια συζήτηση τόσο το προσχέδιο του προϋπολογισμού όσο και το τεχνικό πρόγραμμα  του Δήμου Καλλιθέας για το νέο έτος (2023).

Η συνεδρίαση θα γίνει με μικτό τρόπο (δια ζώσης, τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας Κωνσταντίνος Ευσταθίου.   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:30, που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/2018) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Καλλιθέας έτους 2023.


2. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας έτους 2023.

Comments are closed.