Συνεδριάζει δια ζώσης απόψε 17/5 στις 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας

0
451

Με τριάντα και πλέον θέματα συνεδριάζει απόψε, Τρίτη 17 Μαΐου 2022, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου. 

Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζουν η 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022, η 2η Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2022, η 3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, η επέκταση του μέτρου της παραχώρησης ατελώς σε χρήση επιπλέον κοινόχρηστων χώρων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022 σε επιχειρήσεις εντός των ορίων του Δήμου, πληττόμενες από τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού, η έγκριση δημιουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια καθώς και η έγκριση  συμμετοχής του Δήμου Καλλιθέας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ».

Πρόσκληση και Ημερησία Διάταξη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Ορισμός άμισθου Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης».

2. Τροποποίηση Κανονισμού Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων Δήμου Καλλιθέας.

3. Έγκριση χορήγησης αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (ενός -1- ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού χαρτοπαιξίας) εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (καφενείου) επί της οδού Σοφοκλέους 160, ιδιοκτησίας του κ. Μ. Σ.

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022.

5. 2η Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2022.

6. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ιατρίδου 107.

7. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λυκούργου 128-130.

8. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λασκαρίδου 52.

9. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 60-64.

10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Αριστογείτονος 20-22.

11. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Πλάτωνος 38

12. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηρακλέους 122.

13. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σοφοκλέους 187.

14. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Κρέμου 178.

15. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Κρέμου 22.

16. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Δημοσθένους 79.

17. Επικαιροποίηση της αρ. 16/2022 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου λόγω αλλαγής οχήματος.

18. Επικαιροποίηση της αρ. 55/2022 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου λόγω αλλαγής κατοικίας και παραχώρηση θέσης στάθμευσης στη νέα διεύθυνση.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

19. 3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

20. Συμπλήρωση της με αριθ. 11/26-01-2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για το οικονομικό έτος 2022.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

21. Επέκταση του μέτρου της παραχώρησης ατελώς σε χρήση επιπλέον κοινόχρηστων χώρων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022 σε επιχειρήσεις εντός των ορίων του Δήμου μας, πληττόμενες από τα μέτρα αντιμετώπισης του κοροναϊού σύμφωνα με το άρθρο 42 Ν.915/2022 (ΦΕΚ 63/Α/24-3-2022), τροποποίηση της παραγράφου 1 άρθρου 65 Ν.4688/2020.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

22. Προέγκριση διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου περισυλλογής και εκποίησης του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ο.τ.κ.ζ.) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του π.δ. 116/2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

23. Κοπή δένδρων.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

24. Αντικατάσταση μελών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

25. Α. Έγκριση μελών καλλιτεχνικών συνόλων:
1.ΠΑΙΔΙΚΗΣ-ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2021-2022
2.ΜΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2021-2022
Β. Έγκριση απαλλαγής ή μείωσης από την καταβολή διδάκτρων αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για
την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022 σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου Γ.Ι.2 του Κανονισμού του Δημ. Ωδείου (ΑΔΣ 522/2018).

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

26. Έγκριση δημιουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) Δήμου Καλλιθέας.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27. Παράταση μίσθωσης ακινήτου.

28. Έγκριση μίσθωσης ακινήτων για στέγαση διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

29. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Ταγματάρχου Πλέσσα αρ. 73, στην Καλλιθέα σε άπορη δημότισσα του Δήμου Καλλιθέας.

ΘΕΜΑ ΑΥΤΟΤ. ΤΜΗΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

30. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλλιθέας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ».

Comments are closed.