Συμμετοχή του 2ου ΓΕΛ Καλλιθέας στην ευρωπαϊκή σύμπραξη Erasmus+«Interactive Digital Content Platform for All»

0
155

Το 2ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας συμμετέχει ως εταίρος στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Erasmus+ “Interactive Digital Content Platform for All (Διαδραστική πλατφόρμα ψηφιακού περιεχομένου για όλους»)” με ακρωνύμιο INDIe4All και αριθμό έργου 2020-1-ES01-KA201-083177.

Ημερομηνία έναρξης της σύμπραξης που είναι τριετούς διάρκειας ήταν η 1η Σεπτεμβρίου 2020. Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, εκτός από το 2ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας, εταίροι είναι το Πολυτεχνείο της ισπανικής πόλης Cartagena “Universidad Politecnica de Cartagena”, το Ιρλανδικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών “ChildVision” με έδρα το Δουβλίνο, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών της Καλλιθέας, η Ελληνική Εκπαιδευτική Εταιρεία STEM (Hellenic Education Society of STEM), η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Προσοχής στη Διαφορετικότητα της Iσπανικής Περιφέρειας De Murcia και το ισπανικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης IES José Luis Castillo-Puche.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες επιτρέπουν νέες μεθοδολογίες μάθησης, που θέτουν ως επίκεντρο τον μαθητή, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων.  Oι μαθητές,  ωστόσο, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν μπορούν να επωφεληθούν των καινοτομιών που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες, λόγω του ότι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης δεν έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ομάδες χρηστών.

Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα Erasmus+ INDIe4All  έχει θέσει ως στόχο να συμβάλει στη δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών πόρων προσβάσιμων σε μαθητές με αναπηρία, δίνοντας έμφαση στα άτομα με τύφλωση και σοβαρά προβλήματα όρασης. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η σύμπραξη υλοποίησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα – αποθετήριο INDIeOpen του Open Educational, ανοιχτή για κοινή χρήση, στην οποία εναποτίθεται από τους εταίρους εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο σε μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης και πιθανώς με πρόσθετες αναπηρίες. Παράλληλα, η σύμπραξη αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, μέσω παροχής καλών διδακτικών πρακτικών οι οποίες  διατίθενται στην πλατφόρμα και μέσω της δυνατότητας δημιουργίας και απόθεσης δικού τους διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιεχόμενου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος INDIe4All, η επόμενη διακρατική συνάντηση των εταίρων θα διοργανωθεί από τους ελληνικούς φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2022. Κατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης στην Αθήνα, οι εταίροι θα επισκεφτούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 το 2ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας, ώστε να γνωρίσουν τον καινοτόμο τρόπο λειτουργίας αυτού του σχολείου.

Ειδικότερα, το 2ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σοβαρά προβλήματα όρασης, καθώς σε αυτό λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα ένταξης, αποκλειστικά για αμβλύωπες και τυφλούς μαθητές με τη χρήση ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού.

 Παράλληλα, στη διακρατική συνάντηση στην Αθήνα θα δρομολογηθεί η οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου που θα απευθύνεται σε έλληνες, ισπανούς και ιρλανδούς εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το σεμινάριο προβλέπεται να διεξαχθεί τον Νοέμβριο 2022 από τους συντονιστές των συμμετεχόντων χωρών του προγράμματος και θα περιλαμβάνει επίδειξη και εξοικείωση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα INDIeOpen, που αποτελεί αποθετήριο σεναρίων και μαθημάτων με υλικό ειδικής αγωγής για μαθητές με οπτική αναπηρία. 

Κατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης του προγράμματος το Σεπτέμβριο στην Αθήνα, θα συναποφασιστούν επίσης από τους εταίρους αποτελεσματικές ενέργειες για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματα της διακρατικής σύμπραξης INDIe4All.

Μέλη του προγράμματος από το 2ο ΓΕΛ Καλλιθέας:

Κατερίνα Καββαδά , φιλόλογος και τ. Διευθύντρια 2ου ΓΕΛ Καλλιθέας

Σοφία Ταϊγανίδου, φυσικός

Λελίγκου Δήμητρα, φυσικός Ειδικής Αγωγής

Γιάννης Φυτιλάκος, Βιολόγος (αναπληρωτής καθηγητής)

Comments are closed.