Σημαντικές δράσεις για να επιτευχθεί η πραγματική ισότητα

0
216

Στα δύο τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί  σημαντικές δράσεις για να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες λόγω του Φύλου τους και να επιτευχθεί η πραγματική ισότητα. 

Την αύξηση των προβλεπόμενων αδειών για γονείς και φροντιστές, την πληρωμένη γονική άδεια για δύο μήνες και για τους δύο γονείς από τον ΟΑΕΔ, το δικαίωμα ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για γονείς παιδιών έως 12 ετών.

Το ασφαλές και σταθερό Δίκτυο Δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας, αποτελούμενο από 43 συμβουλευτικά κέντρα, 19 ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 που απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας και τρίτα πρόσωπα.

•Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και ξεκινά στις αρχές του 2022.

•Τη δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών σε επιχειρήσεις, έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

•Το έργο SHARE για την εφαρμογή Σήματος Ισότητας στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών στα στελέχη τους ανεξαρτήτως φύλου.

•Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας #GIL4W, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων κοριτσιών σε σπουδές σε STEM και την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών σε επιχειρήσεις που βασίζονται στην έρευνα και την καινοτομία.

•Τις πολιτικές στήριξης, κατάρτισης και άλλες δράσεις ευαισθητοποίησης για την ισότητα και τη διαφορετικότητα στους χώρους εργασίας που απευθύνονται σε εργαζομένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κώστας Βουκελάτος

Newsotherwise.gr

Comments are closed.