Πώς επιλέγω έναν ποιοτικό βρεφονηπιακό σταθμό για το παιδί μου;

γράφει η ΜΟΥΚΙ & η ΠΑΡΕΑ της

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι οργανωμένες δομές φροντίδας και αγωγής παιδιών με προγράμματα που ποικίλλουν σε ύφος και φιλοσοφία . Κάποιοι σταθμοί προσφέρουν σχολική εκπαίδευση, δίνουν μεγάλη σημασία στην πειθαρχία και το περιβάλλον θυμίζει σχολείο.

Άλλοι δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και επιτρέπουν στα παιδιά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στις δραστηριότητές τους.

 

Τα προγράμματα επίσης ποικίλλουν ως προς την ποιότητά τους με χαρακτηριστικά που προωθούν την υγιή ανάπτυξη των παιδιών ή υπάρχουν προβληματισμοί για την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και τη συναισθηματική τους ευημερία.

Ιδιάιτερα κατά τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών οι επιδράσεις της φροντίδας και αγωγής των βρεφών του βρεφικού σταθμού εξαρτώνται κυρίως από την ποιότητά τους.Πώς προσδιορίζουμε όμως την ποιότητα των βρεφονηπιακών σταθμών;

Ας δούμε κάποιες σημαντικές παραμέτρους.

 • Τι πρόγραμμα εφαρμόζεται στα παιδιά; Ευνοεί την ανάληψη πρωτοβουλιών , αυτονομίας καθώς επίσης την κοινωνική και διανοητική τους ανάπτυξη ή προωθεί ένα δασκαλοκεντρικό περιβάλλον όπου τα παιδιά είναι παθητικοί δέκτες της αυθεντίας- παιδαγωγού;
 • Υποστηρίζει τη συνεχόμενη εκπαίδευση των παιδαγωγών με προγράμματα αποζημίωσης διδάκτρων ή επιχορηγήσεις για την παρακολούθηση σεμιναρίων και εργαστηρίων;
 • Η αναλογία προσωπικού – παιδιών είναι σύμφωνη με τις κρατικές οδηγίες στη συγκεκριμένη ηλικία; 
 • Το παιδαγωγικό προσωπικό είναι κατάλληλο και άρτια εκπαιδευμένο για τις ηλικίες αυτές;Διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος;
 • Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους γονείς να συμμετέχουν σε δραστηριότητες του σταθμού;
 • Το περιβάλλον είναι ασφαλές και υγιεινό; Υπάρχουν προστατευτικά για να περιορίζουν πιθανά ατυχήματα;
 • Οι αίθουσες διαθέτουν τα απαραίτητα τετραγωνικά για τα παιδιά που φιλοξενούν;
 • Είναι εξοπλισμένοι οι σταθμοί με το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των παιδιών;
 • Τα παιχνίδια και τα υλικά είναι σωστά οργανωμένα, ώστε τα παιδιά να μπορούν να διαλέξουν αυτό που τους κεντρίζει το ενδιαφέρον;
 • Διαθέτει αύλειο χώρο με αμμοδόχο, προστατευτικά και παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία τους;
 • Η υγιεινή διατροφή και οι κατάλληλες ποσότητες εφαρμόζονται στα παιδιά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις; 
 • Ο Παιδίατρος εξετάζει τα παιδιά ανά 15 μέρες τηρώντας αρχείο με τις καρτέλες υγείας των παιδιών;
 • Το προσωπικό είναι σταθερό σε κάθε σταθμό , ώστε να υποστηρίζεται η ομαλή προσαρμογή των παιδιών και η μετάβασή τους στο μεγαλύτερο τμήμα με γνωστά άτομα του περιβάλλοντός τους;
 • Οι παιδαγωγοί είναι σύντροφοι στο παιχνίδι των παιδιών εισάγοντας νέες ιδέες και παιχνίδια;
 • Υποστηρίζουν τα παιδιά στην απόκτηση κοινωνικών επαφών με άλλα παιδιά και ενήλικες;
 • Σέβονται την ατομική ανάπτυξη κάθε παιδιού, τους ρυθμούς του, την ιδιοσυγκρασία του, την προσωπικότητα και τα όριά του;
 • Σέβονται τον πολιτισμό καταγωγής του και την εθνότητα του παιδιού;
 • Είναι πρόθυμες να συζητήσουν οτιδήποτε απασχολεί τους γονείς για το παιδί τους προσφέροντας τη γνώση τους;
 • Είναι ευδιάθετες ή διακατέχονται από εργασιακό στρες; 
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ελαχιστοποιεί τη μείωση διανοητικής επίδοσης που παρατηρείται μερικές φορές σε παιδιά χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης όταν μένουν στο σπίτι με γονείς κατώτερης μόρφωσης, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 2 ετών.

Comments are closed.