Πράσινο Ταμείο: Παράταση έως 31/12/2021 για να υποβάλουν τις προτάσεις τους οι Δήμοι

0
306

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 7883/27.12.2019 και κωδικό «Κ.Χ. 2019», μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του X.Π. «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019».

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 26η Φεβρουαρίου 2021 και το Πράσινο Ταμείο είχε γίνει αποδέκτης αιτημάτων δικαιούχων Δήμων για παράταση.

Για την Απόφαση ελήφθη, επίσης, υπόψη το γεγονός ότι ολοκληρώνεται η ηλεκτρονικήπλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων των δικαιούχων και μπορεί να καλύψει και την εν λόγω Πρόσκληση, οπότε η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνει πλέον και σε ηλεκτρονική μορφή.

πηγή: airetos.gr

Comments are closed.