ΠΟΕ – ΟΤΑ vs “Αναπτυξιακών Οργανισμών”: Πρώτη νίκη των εργαζομένων ενάντια στην ιδιωτικοποίηση

0
290

Πρώτη μεγάλη νίκη για όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πέτυχε η ΠΟΕ-ΟΤΑ, η οποία με την συνδρομή της Νομικής της Συμβούλου Μαρίας-Μαγδαληνής Τσίπρα, ανέτρεψε τους σχεδιασμούς του Δήμου Χερσονήσου να αναθέσει μέσω μίας κατά τίτλο και μόνο αναφερόμενης ως Προγραμματικής Σύμβασης, το σύνολο των αρμοδιοτήτων και την εν γένει στελέχωση των Οικονομικών Υπηρεσιών σε εργολαβικούς εργαζόμενους, που θα προσλαμβάνονταν για τον σκοπό αυτό από τον «Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ» με αντίτιμο ανερχόμενο στο ποσό των 980.160 € πλέον Φ.Π.Α. για ένα έτος.

Συγκεκριμένα, εδώ και αρκετό καιρό η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει αναδείξει το θέμα των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συστήθηκαν με το άρθρο 2 του Ν.4674/2020 και οι οποίες, σύμφωνα με τον Νόμο έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των Ο.Τ.Α., μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής και τέλος την υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων.

Με βάσει τις εν λόγω διατάξεις συστήθηκε από τους Δήμους Μαραθώνα, Λαυρεωτικής, Ραφήνας-Πικερμίου και Καρύστου η Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος ΟΤΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός», η οποία εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στον Δήμο Χερσονήσου και ανέλαβε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης «Την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Χερσονήσου για την βελτιστοποίηση στην άσκηση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Υπηρεσίας».

Το εν λόγω «έργο» αφορά στην άσκηση από την «ΕΥΔΗΜΟΣ» όλων των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και έλαβε χώρα με την δικαιολογία της αδυναμίας στελέχωσης της. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λοιπόν, ο Δήμος Χερσονήσου με την εν λόγω «Προγραμματική Σύμβαση» μεταβίβαζε το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικού σε μία Εταιρία, έργο της οποίας προφανώς θα ήταν η πρόσληψη εργολαβικού προσωπικού και η διάθεση του στον Δήμο.

Άμεσα υποβάλαμε υπόμνημα στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έπρεπε να ελέγξει την εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση, ενώ αποστείλαμε την με αριθμ. πρωτ.: 100/2-3-2021 επιστολή μας και στο Υπουργείο Εσωτερικών, καταγγέλλοντας την καινοφανή αυτή σύμβαση και την μεθοδευμένη προσπάθεια εκχώρησης των αρμοδιοτήτων ολόκληρης Διεύθυνσης του Δήμου. Και τελικώς δικαιωθήκαμε: Με την υπ’ αριθμ.: 8/2021 Πράξη της η Αναπληρώτρια Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ηρακλείου έκρινε, ότι κωλύεται η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς αυτή είχε καταρτισθεί κατά παράβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010. Περαιτέρω, εντόπισε και άλλες πλημμέλειες στην διαδικασία.

Η νίκη αυτή των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών είναι η αρχή και μόνο στην μεγάλη μας προσπάθεια να αναδείξουμε και να καταγγείλουμε τον ρόλο των Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ, που κάτω από το προπέτασμα της «υποστήριξης των Δήμων στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους», μοναδικό σκοπό έχει την πρόσληψη εργολαβικού προσωπικού, την υποβάθμιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των ΟΤΑ και στην εκχώρηση τους σε τρίτους.

Ο Δήμος Χερσονήσου έχει ήδη λάβει απόφαση στην Οικονομική του Επιτροπή να προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της υπ΄ αριθμ.: 8/2021 Πράξης της Επιτρόπου. Τον ενημερώνουμε, ότι θα είμαστε και εμείς εκεί. Δυναμικά και αγωνιστικά, με επιχειρήματα και σθεναρό λόγο, υπερασπιζόμενοι τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών, την ανάγκη στελέχωσης των Δήμων με μόνιμο προσωπικό και τέλος την ίδια την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των δημοτών, που εκ του ρόλου μας καλούμαστε να υπηρετήσουμε.

Comments are closed.