Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα μέχρι 30 Απριλίου…

0
346

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας

Παρατείνεται έως τις 24 Απριλίου η δυνατότητα χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, που δημοσιεύτηκε ως απόρροια του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, παρατείνεται η αναστολή υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας, έως τις 30 Απριλίου 2020.

Ειδικότερα, παρατείνεται έως το τέλος Απριλίου η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο.

Επίσης, η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.

Comments are closed.