Ο Συ.Δ.Ν.Α. προχωρά στην ανακαίνιση του Αμπέτειου Μέλαθρου (ΚΕΑΤ)

0
256

Στην ανακαίνιση του Αμπέτειου Μέλαθρου όπου στεγάζεται το Κ.Ε.Α.Τ. προχωρά ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Καλλιθέα, Π.Φάληρο, Άλιμος) όπως ανακοίνωσε σχετικά ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

Πιο συγκεκριμένα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΣυΔΝΑ και του ΚΕΑΤ προβλέπει τη συντήρηση, επισκευή, εξοπλισμό και την αναβάθμιση του διατηρητέου κτιρίου το οποίο επί σειρά ετών παραμένει αχρησιμοποίητο λόγω τις έλλειψης κονδυλίων που χρειαζόντουσαν για την αποκατάσταση του.

Φορέας χρηματοδότησης του έργου θα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένου και των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.474.863,01€

Αναλυτικότερα η σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. του ΣυΔΝΑ

Comments are closed.