Ο.Π.Α.Α«Γιάννης Γάλλος»: Έκτακτο Δ.Σ. σήμερα 4/8 για Προγραμματισμό Τακτικών προσλήψεων έτους 2021…

0
575

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» (Ο.Π.Α.Α.) η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς καλεί τα μέλη ο πρόεδρος Μανώλης Κωστάκης σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 στις 10:00 με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2021.

Πρόκειται για προσλήψεις που θα προγραμματιστούν εντολές του 2021 και αφορούν:

2 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    
1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ    
1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ          
1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ     
1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ         
5 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ             
3 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι:
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. εγκύκλιο 15048/29-7-2020 το αίτημα των προσλήψεων πρέπει να ολοκληρωθεί έως 21-8-2020 στην εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ.

Comments are closed.