ΟΠΑΑ «Γιάννης Γάλλος»: 30 Απριλίου-5 Ιουνίου επανεγγραφές και νέες εγγραφές βρεφών & νηπίων…

EGGRAFES_PAIDIKWN_2020_2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ


1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αίτηση συμμετοχής θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


→ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου 2020 έως 5 Ιουνίου 2020, ως εξής:

ΜΟΝΟ Στους βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς, όπου φιλοξενούνται τα παιδιά, σε ωράριο που θα οριστεί από τις Υπεύθυνες των δομών και σε φάκελο, όπου θα εσωκλείονται τα παρακάτω:

  • ΕΝΤΥΠΟ 3 (Αίτηση συμμετοχής, Φάκελος με κατάσταση υγείας του παιδιού, Υπεύθυνη δήλωση)
  • ΕΝΤΥΠΟ 4 (Πληροφοριακά στοιχεία απαιτούμενων δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση)
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά

και στον οποίο εξωτερικά, θα αναγράφεται υποχρεωτικά, η παρακάτω ένδειξη:

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,

ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του παιδιού


→ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου 2020 έως 5 Ιουνίου 2020

ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ σε φάκελο, όπου θα εσωκλείονται τα παρακάτω:

  • ΕΝΤΥΠΟ 3 (Αίτηση συμμετοχής, Φάκελος κατάστασης υγείας του παιδιού, Υπεύθυνη δήλωση)
  • ΕΝΤΥΠΟ 4 (Πληροφοριακά στοιχεία απαιτούμενων δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση)
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά

και στον οποίο εξωτερικά, θα αναγράφεται υποχρεωτικά, η παρακάτω ένδειξη:

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ, 
Τ.Κ. 17603 – Τ.Θ. 78514

ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του παιδιού.

Πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr

Comments are closed.