ΟΠΑΑ «Γιάννης Γάλλος: Συνεδρίαση του ΔΣ με τηλεδιάσκεψη σήμερα 20/6 στις 18:00

0
452

Με μόλις τέσσερα θέματα και με πιο σημαντικά την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού καθώς και την έγκριση συμμετοχής του Οργανισμού σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την δημιουργία νέων τμημάτων σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 18:00 με τηλεδιάσκεψη το Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 6η Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2020.

2. α)Έγκριση συμμετοχής του νομικού προσώπου στην υπ. αριθ. πρωτ. 8454/30-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ33465ΖΩ5-ΗΧΔ), 3η τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή του Δήμου ή του Νομικού προσώπου στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
β) την μετατροπή του Παιδικού σταθμού Σωκράτους 74, από παιδικό σε βρεφονηπιακό σταθμό και
γ) εξουσιοδότηση του Προέδρου του νομικού προσώπου για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων ως νόμιμος εκπρόσωπος.

3. Έγκριση συνοδείας νηπίου από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδό και παραμονής του στο χώρο παιδικού σταθμού.

4. Έγκριση διαγραφής βρεφών από βρεφικό και βρεφονηπιακό σταθμό του Οργανισμού μας, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 4249/τ. β’/5-12-2017 ΦΕΚ, που αφορά τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Comments are closed.