ΟΠΑΑ «Γιάννης Γάλλος»: Προσλήψεις 25 γυμναστών με 8μηνη σύμβαση… Αιτήσεις από 20/10 έως 3/11

0
638

Στην πρόσληψη εικοσιπέντε (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (γυμναστών), προχωρά ο Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης (ΟΠΑΑ) «Γιάννης Γάλλος» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση βάση της κείμενης νομοθεσίας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά σήμερα Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και λήγει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας (www.kallithea.gr). Ωστόσο την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα αποστείλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ̈Γιάννης Γάλλος ̈» Δήμου Καλλιθέας, Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ. 17603, απευθύνοντάς την υπόψη κας Φιλιπποπούλου Μαργιάννας (τηλ. επικοινωνίας: 210 9598.555 εσωτ.4).

Comments are closed.