Οικ. Επιτροπή: Τακτική συνεδρίαση Δευτέρα 29/6 στις 14:30 στην αιθ. Δημοτικού Συμβουλίου…

0
685

Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας καλεί ο πρόεδρος και δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ          Καλλιθέα 25/06/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18η                              Αρ. πρωτ. 25958

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο) τη Δευτέρα 29/06/2020 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2020 του Δήμου Καλλιθέας

2. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών (κλιματιστικά μηχανήματα)

3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

4. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και ελαστικών λοιπών μηχανημάτων»

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού κατάρτισης όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και ελαστικών λοιπών μηχανημάτων» προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δ. Καλλιθέας

6. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης λόγω επείγοντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

7. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης λόγω επείγοντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός

8. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή εξαμηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών για τη μετακίνηση κοινωνικής λειτουργού και νοσηλεύτριας

9. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Ξενάκη Εμμανουήλ για το με αρ. 354/21-2-2020 Χ.Ε.Π.

10. Εξειδίκευση πιστώσεων για την εκδήλωση-δράση του Τμήματος Παιδείας, που αφορά πρόγραμμα εκπαιδευτικού περιεχομένου με θέμα «ΔΡΟΜΩΝ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Comments are closed.