Οικ. Επιτροπή: Συνεδριάζει σήμερα 18/9 στις 13:45 στο Δημαρχείο…

Σε τακτική συνεδρίαση καλεί σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της και Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13:45.

Η πρόσκληση και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  Καλλιθέα 14-09-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27η                                  Αρ. πρωτ. 38986

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Παρασκευή 18-09-2020 και ώρα 13.45 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Σύνταξη προσχεδίου πρoϋπολογισμού έτους 2021

2. Εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία και την παράθεση γεύματος της Θεατρικής Ομάδας του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης «Οι Ακρίτες του Πόντου»

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενημέρωση πολιτών με την κατασκευή αεροπανό για την εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει ο Δήμος, για την καθυστέρηση των έργων ανακατασκευής-επιδιόρθωσης των ζημιών του οδοστρώματος στα πέριξ του σταθμού ΗΣΑΠ «ΤΑΥΡΟΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

4. Έλεγχος 1ου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

5. Έλεγχος 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020»

6. Έλεγχος 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ.ΖΕΡΒΟΥ»

7. Αποδοχή της από 17-06-2020 δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 285/11-06-2020απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. στο Δήμο Καλλιθέας, ποσού 17.735,68 ευρώ, υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και Δήμου Καλλιθέας και καθορισμός κριτηρίων κατανομής της πίστωσης σε φυσικά πρόσωπα (ωφελούμενους)

8. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών

9. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

10. Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. Α2830/2020 οριστικής απόφασης του Δ. Πρωτ. Πειραιά εκδοθείσης επί προσφυγής της ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ

11. Περί ασκήσεως ή μη εφέσεως κατά της αποφάσεως υπ’ αριθμ. 985/2020 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- Τμ. Εργατικών Διαφορών

12. Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. 224/2020 της Ο.Ε. του Δήμου Καλλιθέας, σε συμμόρφωση προς την με αριθμό 959/2020 Απόφαση του 7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Comments are closed.