Οικονομική Επιτροπή: Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 24/6 στις 11:00…

Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής καλεί ο πρόεδρος της και δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος, αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 11:00 το πρωί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Πρόσκληση και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Οικονομικής Επιτροπής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              Καλλιθέα 19/06/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17η                              Αρ. πρωτ. 24933

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο) την Τετάρτη 24/06/2020 και ώρα 11:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Τροποποίηση της με αρ. 44/2020 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

2. Έλεγχος 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2020-2022»

3. Έλεγχος 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης με τίτλο «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- Καλοκαίρι 2020»

4. Έλεγχος 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνη μεταφορών μελών κοιν. πολιτικής Α) Μεταφορές μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια-Καλοκαίρι 2020 Β) Μεταφορές μελών κοινωνικής πολιτικής-έτους 2020»

5. Έλεγχος 1ου & 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧ/ΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

6. Έλεγχος 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ»

7. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΈΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», στο Μέτρο 1.1.: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου
8. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

9. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί των οδών Ανδρομάχης αρ. 86 Α & Αλκμήνης αρ.7, στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

10. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Αραπάκη αρ. 69, στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

11. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Αριστείδου αρ. 92, στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

12. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Aχιλλέως αρ. 89, στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

13. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Γρυπάρη αρ. 149, ποσού 3.250,00 € στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

14. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Γρυπάρη αρ. 149, ποσού 4.000,00 € στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

15. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Γρυπάρη αρ. 195, στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

16. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 156, στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

17. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 176, στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

18. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Eσπερίδων αρ. 3Α, στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

19. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Hρακλέους αρ. 144-146 & Αγνώστου Στρατιώτου, στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

20. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Ιφιγενείας αρ. 44, στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

21. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Ιφιγενείας αρ. 64, στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

22. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Κέκροπος αρ. 37, στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

23. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου, επί της οδού Mεταμορφώσεως αρ. 80, στην Καλλιθέα και εξειδίκευση πίστωσης

24. Εξέταση του από 10/06/2020 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 86-180 τ.μ.

25. Εξέταση του από 10/06/2020 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 140-160 τ.μ.

26. Εξέταση του από 10/06/2020 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 140-150 τ.μ.

27. Εξέταση του από 10/06/2020 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 100-200 τ.μ.

28. Περί άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 497/2020 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VII Τμήμα)

29. Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α1948/2020 οριστικής απόφασης του Δ. Πρωτ. Πειραιά

30. Περί έγκρισης καταγγελίας άτυπης σύμβασης χρησιδανείου, άσκησης ή μη αγωγής απόδοσης χρησιδανείου και καταβολής αποζημίωσης κατά του σωματείου ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και υποβολής ή μη αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του ως άνω σωματείου

31. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 700-800 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Καλλιθέας

32. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτων και εξειδίκευση πιστώσεων

33. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις & δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Comments are closed.