ΟΑΕΔ: Επίδομα 200 € και σε όσους έληξε η 12μηνη επιδότηση

0
245

ΟΑΕΔ θα δώσει επίδομα 200 € και σε ανέργους στους οποίους έχει λήξει η 12μηνη τακτική επιδότηση. 

Το επίδομα αφορά σε ηλικίες από 20 μέχρι 66 ετών ενώ δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

πηγή:

Comments are closed.