Ξεκινούν οι εγγραφές για τις μαθητικές κατασκηνώσεις του Δήμου Καλλιθέας

Την Παρασκευή 10 Μαίου ξεκινούν οι εγγραφές των μαθητών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις κατασκηνώσεις του Δήμου Καλλιθέας.

Οι εγγραφές θα γίνονται στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας ( Ανδρομάχης100) και θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις δηλώσεις ενδιαφέροντος μέχρι και την Τετάρτη 20 Μαίου από τις 09:00 πμ μέχρι τις 13:00 μμ με σειρά προτεραιότητας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε απλή φωτοτυπία – αφορά μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου)

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου των γονέων.

Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου προόδου.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)

Φορολογικά στοιχεία 2018 ή 2019 (Εκκαθαριστικό εφορίας, Ε1, Ε2 και Ε9 (για όσους διαθέτουν ακίνητα)

Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη

Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας )

Απόφαση ΚΕΠΑ σε περίπτωση αναπηρίας 67% και άνω μέλους της οικογένειας

Έγκριση του ΚΕΑ και Υπεύθυνη Δήλωση ότι συνεχίζουν να είναι δικαιούχο

ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.

Η Υπηρεσία κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

Θα ακολουθήσει συνάντηση με το προσωπικό της κατασκήνωσης για ορισμό κατασκηνωτικής περιόδου.

Comments are closed.