Μ. Βορίδης: «…Οι παρακρατηθέντες πόροι των Δήμων από προηγούμενα έτη δεν πρόκειται να δοθούν…»!!!

0
85

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. απορρίπτει, με τον πλέον επίσημο θεσμικό τρόπο, ξεκάθαρα από το βήμα της Βουλής, το πρωταγωνιστικό αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να της αποδοθούν τα παρακρατηθέντα λεφτά της. 

Ένα αίτημα που μόλις πριν λίγες μέρες, στις 23 Νοεμβρίου, συμπεριλήφθηκε ξανά, όπως και στα προηγούμενα Συνέδρια, στην Απόφαση του Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε.

Τη δήλωση για τα παρακρατηθέντα των Δήμων έκανε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης από το βήμα της Βουλής στη διάρκεια της 1ης συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.  

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 93 ορίζει:

«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι»
Η προβλεπόμενη στην παρ.5 του άρθρου 259 και στην παρ. 7 του άρθρου 260 του ν.3852/2010 (Α’ 87) τελική εκκαθάριση της απόδοσης των εσόδων στους Ο.Τ.Α. από τον τακτικό προϋπολογισμό, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου έτους, δεν εφαρμόζεται για τα έτη 2016 και εφεξής και για όσο χρόνο ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄152). Ως τελικές αποδόσεις εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό στους Ο.Τ.Α. στα αντίστοιχα οικονομικά έτη, λογίζονται τα ποσά που αποδόθηκαν με προκαταβολές βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων ανά έτος.” 

Πηγή:

Comments are closed.