Με νόμο η απομάκρυνση των αφισών από τις Περιφέρειες – Υψηλά πρόστιμα

0
220

 

Στις Περιφέρειες η αρμοδιότητα απομάκρυνσης παράνομων αφισών σε χώρους αρμοδιότητάς τους, μετά από πρόταση της Περιφέρειας Αττικής, η οποία προωθήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών Μ. Βορίδη στη Βουλή 

Επιβολή υψηλών προστίμων και καταλογισμός εξόδων αφαίρεσης και αποκατάστασης σε όσους ρυπαίνουν με αφίσες τους δρόμους 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν στην ρύπανση του περιβάλλοντος και στην πρόκληση ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο και χώρους αρμοδιότητας των Περιφερειών, επιλύεται με το νέο θεσμικό πλαίσιο που καταρτίστηκε μετά από πρόταση της Περιφέρειας. Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα των Περιφερειών  περνά δια νόμου (ν. 4954/2022, άρθρο 60), η άμεση απομάκρυνση  των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων, επιγραφών, αφισών και παρόμοιων κατασκευών, οι οποίες αναρτούνται στους χώρους ευθύνης τους, ενώ με απόφαση του φορέα θα επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα, καθώς επίσης και καταλογισμός των εξόδων αποξήλωσης σε αυτούς που παρανομούν.

Πρόκειται για μια πρόταση της Περιφέρειας Αττικής, την οποία προώθησε προς ψήφιση στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σαφές και ισχυρό αποτρεπτικό πλαίσιο για όσους επιμένουν σε αυτή την αντιπεριβαλλοντική πρακτική. Η Περιφέρεια Αττικής ωστόσο, από την αρχή της θητείας του κ. Πατούλη,έκανε παρεμβάσεις απομακρύνοντας παράνομες αφίσες και διαφημιστικά λάβαρα, που αφενός δημιουργούσαν μια άσχημη εικόνα και ρύπαιναν το περιβάλλον, αφετέρου αποτελούσαν κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς, καθώς μπορεί να προκαλέσουν απόσπαση προσοχής αλλά και να αποκρύψουν ταμπέλες οδικής σήμανσης, όπως και φωτεινούς σηματοδότες.

Στο άρθρο 60 του επίμαχου νόμου προβλέπεται ότι το ύψος του προστίμου ανέρχεται από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και επιβάλλεται ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της ασφάλειας των χρηστών, σύμφωνα με τον ΚΟΚ.

Επίσης στην παράγραφο 3 του άρθρου 60 προβλέπεται ότι: Οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσεως του χώρου και κάθε άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του Περιφερειάρχη και εισπράττεται υπέρ εκείνου που πραγματοποίησε τις δαπάνες.

Μετά από τη σχετική εξέλιξη, η Περιφέρεια Αττικής προετοιμάζει και τη σύσταση ειδικού συνεργείου, το οποίο θα απομακρύνει άμεσα αφίσες και άλλα διαφημιστικά υλικά. 

.

Γ. Πατούλης: «Το νέο θεσμικό πλαίσιο βάζει τέλος σε εθνικό επίπεδο στην αντικοινωνική και επικίνδυνη για την ασφάλεια πεζών και οδηγών πρακτική του φαινομένου των παράνομων αφισοκολλήσεων» 

Comments are closed.