Με ατζέντα 36 θεμάτων – συζήτηση για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» & Πλατεία Νερού συνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο

0
1161

Με 36 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη μεταξύ των οποίων τα  περιβόητα «σπιτάκια ανακύκλωσης» που ξεφυτρώνουν, ένα προς ένα, στους τελευταίους ελεύθερους χώρους για τους κατοίκους της πόλης, και την προκήρυξη του διαγωνισμού της ΕΤΑΔ για την παραχώρηση της «Πλατείας Νερού» και της «Εσπλανάδας» για 40 χρόνια, συνεδριάζει απόψε, Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 στις 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συνεδρίαση θα γίνει μόνο δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό μέγαρο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο φαίνεται πως θα κληθεί να αποφασίσει τρόπους αντίδρασης στην απόφαση της ΕΤΑΔ για παραχώρηση των τελευταίων ελεύθερων χώρων στην παραλία των Τζιτζιφιών σε ιδιώτες ωστόσο το ίδιο κατά πλειοψηφία έχει αποφασίσει για την τοποθέτηση στους ελάχιστους ελεύθερους χώρους τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» γεγονός που χαρακτηρίζεται ως οξύμωρη αντίθεση που σίγουρα αναμένεται να απαντηθεί τόσο από την απερχόμενη διοίκηση όσο και από την επερχόμενη.

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 9η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Συμπλήρωση της με αριθ. 7/19-01-2023 με ΑΔΑ:64ΔΟΩΕΚ-5ΟΒ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για το οικονομικό έτος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Έγκριση πρόσληψης ενός/μίας ασκούμενου/ης δικηγόρου για πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής του/της άσκησης στο Δήμο Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Έγκριση συμπληρωματικής επιχορήγησης οικ. έτους 2023 στο σωματείο «ΘΗΣΕΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Σχέδιο κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης κοινόχρηστης θέσης ΑΜΕΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Σόλωνος 1, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης τον Μ. Ε. του Γ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του Ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11. Έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΞ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αχιλλέως 46 & Ανδρομάχης.

13. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σόλωνος 86-88.

14. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Δοϊράνης 105.

15. Επικαιροποίηση της αρ. 169/2023 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου λόγω αλλαγής οχήματος.

16. Επικαιροποίηση της αρ. 142/2023 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου λόγω αλλαγής κατοικίας και παραχώρηση θέσης στάθμευσης στη νέα διεύθυνση.

17. Επικαιροποίηση της αρ. 123/2022 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου λόγω αλλαγής οχήματος.

18. Επικαιροποίηση της αρ. 178/2022 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου λόγω αλλαγής οχήματος.

19. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σπάρτης 102.

20. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 166.

21. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηρακλέους 160.

22. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μιαούλη 9.

23. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ατθίδων 60.

24. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.

25. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηλέκτρας 40Α.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

26. Περί συμπλήρωσης της 117/2021 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Διόρθωση/διατύπωση στο ορθό προηγούμενης απόφασης Δ.Σ. με αριθμό 262/25-09-2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Λήψη απόφασης για την διάθεση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Μυτιλήνης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Κοπή δένδρων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

30. Έγκριση δαπάνης ταφής απόρων δημοτών και έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

31. Εισηγητικό για γνωμοδότηση περί τροποποίησης σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

32. Καταβολή ποσών προς εκμισθωτές από τους οποίους ο Δήμος μίσθωσε ακίνητα ιδιοκτησίας τους για στέγαση των διαφόρων υπηρεσιών του που αντιστοιχεί σε αποζημιώσεις χρήσεως για το χρονικό διάστημα από 01/06/2023 έως 30/09/2023.

33. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου (διαμερίσματος – 2ου ορόφου πολυκατοικίας) επί της οδού Εσπερίδων αρ. 75-81 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατη δημότισσα.

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΤΥΠΟΥ

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου της ΕΤΑΔ για την Ζώνη ΙΙΙ Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου και ιδιαίτερα για τη συμπερίληψη της Πλατείας Νερού ως συναυλιακού χώρου

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

35. Γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής γάλακτος των εργαζομένων.

36. Διαβίβαση γνωμοδότησης περί τροποποίησης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ”».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Comments are closed.