Με ατζέντα προεκλογική συνεδριάζει απόψε στις 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας

0
677

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει απόψε, Τρίτη 29 Αυγούστου 2023 στις 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα, με έντονο  άρωμα εκλογών, όπως η 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023, ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2024, προσλήψεις στο Κέντρο Κοινότητας και στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών καθώς και επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων.

Η συνεδρίαση σύμφωνα με την πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. 

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 7η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2023.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2024.

4. Μεταφορά από τη ΔΗ.Κ.Ε.Κ. στο Δήμο Καλλιθέας δύο (2) εργαζομένων ΙΔΟΧ που απασχολούνται στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων της 4Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

5. Έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» για το έτος 2023.

6. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί των οδών Ηλέκτρας 60 & Ελ. Βενιζέλου, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Α. Σ. του Γ.

7. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί των οδών Μεταμορφώσεως & Περικλέους, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Α. Α. του Σ.

8. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Σιβιτανίδου 7, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης τον Θ.Π. Μ. Α. του Φ.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

9. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και πρόταση αποζημίωσης επί του τεκμαιρόμενου οφέλους του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης για το έργο: Ανακαίνιση Σχολικού Προπονητηρίου στην οδό Νικ. Ζερβού.

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ομάδας έργου για την υπηρεσία «Σχέδιο Αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

12. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου προς κάλυψη της ανάγκης στέγασης και λειτουργίας Δημόσιων Νηπιαγωγείων του Δήμου Καλλιθέας.

13. Αντικατάσταση μελών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

14. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 9.500 ευρώ οικ. έτους 2023 σε Συλλόγους.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. Έγκριση: 1.Επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΚΕΜ, 2.Έγκριση πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού και πλήρωση κενών θέσεων για την υφιστάμενη Κεντρική Δομή και ΚΕΜ, 3.Επικαιροποίηση του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης και 4.Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει την απαιτούμενη τροποποίηση της ΑΙΜ για την ΠΠ 2014-2020 διότι πρόκειται για συνεχιζόμενη δομή.

16. Συμμετοχή του Δήμου Καλλιθέας στην Πράξη με τίτλο «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής» στο Πρόγραμμα «Αττική».

Comments are closed.