ΚΕΔΕ: Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε διάλογο για αρμοδιότητες και δημόσια διοίκηση

0
318

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, Καθορίστηκαν οι άξονες με τους οποίους θα προσέλθει η ΚΕΔΕ στο διάλογο με την κυβέρνησης για την Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Ακόμη τονίστηκε η ανάγκη να επισπευθούν οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν σε κάθε βαθμό Αυτοδιοίκησης να έχει διακριτό ρόλο και να σταματήσουν τα φαινόμενα διάχυσης ευθυνών που τελικά δυσκολεύουν την ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Ενοτήτων Δήμων.

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ

Διοικητική Μεταρρύθμιση – Αρμοδιότητες. Προτεραιότητα οι πολίτες

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έχει καταλήξει σε θέσεις που πρέπει άμεσα να εφαρμοστούν ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει ξεκάθαρες αρμοδιότητες και πόρους να τις εφαρμόζει και φυσικά για ελέγχεται για τις πραγματικές δικές της ευθύνες.

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Κομβικό ρόλο στην αποσαφήνιση των νέων αρμοδιοτήτων, έχουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις πρέπει να κρατήσουν μόνο τις απαραίτητες αρμοδιότητες, που προβλέπονται στο Σύνταγμα. Τίποτε παραπάνω

Μεταφορά πακέτων αρμοδιοτήτων

Η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι η Τ.Α πρέπει να έχει την αποκλειστική ευθύνη για δραστηριότητες και έργα που στα όρια κάθε Δήμου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πολεοδομικές ρυθμίσεις τοπικού χαρακτήρα.

Οι αποφάσεις να παίρνονται τοπικά χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω έγκριση

Ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων με τις Κτηματικές Υπηρεσίες.

Δεν αντιλαμβανόμαστε την έννοια τις δημόσιας περιουσίας σε κοινόχρηστο χώρο εντός των Δήμων. Το ίδιο και με τα ποτάμια, τις κοίτες ποταμών και τα πρανή.

Σχολικές επιτροπές και εμπλοκή των Δήμων στην Παιδεία.

Θεωρητικά είμαστε αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τις λειτουργικές και μόνο δαπάνες των σχολείων. Στην πράξη αγοράζουμε και εξοπλισμό. Ας περιέλθουν και επίσημα τα πάντα στους Δήμους,  πλην του εκπαιδευτικού προσωπικού και έργου. Και είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε και για τα νηπιαγωγεία.

Δημοτική αστυνομία.

Επανίδρυση όπου δεν υπάρχει, νέες προσλήψεις κι εκπαίδευση προσωπικού, διεύρυνση αρμοδιοτήτων πχ. και σε θέματα ΚΟΚ.

Υποδομές

Όλοι οι δρόμοι, πεζοδρόμια και λοιπές υποδομές εντός των αστικών ιστών, περιέρχονται τους Δήμους μαζί με τη χρηματοδότηση για τη συντήρησή τους. Λήψη νομοθετικών μέτρων για την προστασία των τοπικών υποδομών μας από συνεχείς παρεμβάσεις ( σκαψίματα κλπ) .

Υγεία.

Βάζουμε στην ατζέντα του διαλόγου τη λειτουργία των Κέντρων υγείας αλλά και το κομμάτι της δημόσιας υγείας και των σχετικών με αυτή υπηρεσιών.

Ανάπτυξη, ΕΣΠΑ.

Άμεση εμπλοκή μας στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ. Διακριτός ρόλος μας στη λειτουργία των διαχειριστικών αρχών και όχι απλώς στις διακοσμητικές επιτροπές παρακολούθησης

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η διαχείριση των πόρων απευθείας στους Δήμους αν αφορούν έργα τοπικής εμβέλειας ( π.χ. κατασκευή πλατειών, δρόμων εντός των ορίων του Δήμου, κλπ)

Πολιτική προστασία.

Ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων για το ποιος ευθύνεται σε ποτάμια, ρέματα, κανάλια και για την κοπή των κλαδιών. Ποιος ο ρόλος των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ;

Προσωπικό.

Να μπει τέλος στην αφαίμαξη. Κινητικότητα με αποφασιστικό ρόλο στο Δήμαρχο. Νέο καθεστώς προσλήψεων και προσωπικό με νέες δεξιότητες. Ομογενοποίηση και του προσωπικού των ΚΕΠ και επιτέλους ένταξή του στους Δήμους.

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τα εγκαταλελειμμένα ή και «ορφανά» κτίρια.

Τα δεύτερα να περιέλθουν στους Δήμους και να αξιοποιηθούν από τους ίδιους.

Υπηρεσία μιας στάσης 

για τον έλεγχο των αποφάσεών μας και προσλήψεις προσωπικού για τη δημιουργία τμημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Υποδομές

  • Να περιέλθουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλοι οι δρόμοι, πεζοδρόμια και λοιπές υποδομές εντός των αστικών ιστών,  μαζί με τη χρηματοδότηση για τη συντήρησή τους.
  • Να ληφθούν μέτρα για την προστασία των υποδομών  των δήμων από συνεχή σκαψίματα.
  • Χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης της ολοκλήρωσης όλων των  αναγκαίων υποδομών, προκειμένου οι πόλεις μας να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες παροχές και δίκτυα.
  • Να γίνει ιεράρχηση και κατάταξη του οδικού δικτύου. Θα πρέπει να γίνει επανακαθορισμός και κατάταξη του συνολικού οδικού δικτύου ανά Περιφερειακή Ενότητα (επαρχιακό, δημοτικό, αγροτικό, δασικό δίκτυο) με τον καθορισμό των αντίστοιχων αρμόδιων φορέων (Περιφέρεια, Δήμος, Δασαρχείο).
  • Να γίνει ανάληψη του κόστους επισκευής των τμημάτων του επαρχιακού δικτύου που διέρχεται μέσα από τις πόλεις (πχ. περιφερειακοί οδοί) από το Υπουργείο Υποδομών.

Τέλος για την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών η ΚΕΔΕ απαιτεί να ισχύουν για όλους τους αιρετούς της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι ίδιοι κανόνες για την καταστατική θέση, τα ασφαλιστικά, τα οικονομικά, τα συνταξιοδοτικά τα ποινικά και γενικά την αντιμετώπισή τους από το κράτος.

Comments are closed.