ΚΕΔΕ: Απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του Θεοδωρικάκου

0
298

Συνεδρίασε εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., μετά από πρόσκληση του Προέδρου Δημήτρη Παπαστεργίου, για να τοποθετηθεί στο περιεχόμενο της αιφνιδιαστικής απόφασης του ΥΠΕΣ να χρηματοδοτήσει με 2.000.000 ευρώ την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με πόρους που θα προέλθουν από τους ΚΑΠ .

ΑΠΟΦΑΣΗ

Mε αφορμή την έκδοση της με Α.Π. 65390/7-10-2020 απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα « Απόδοση ποσού 2.000.000 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 2020 στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών στην υποστήριξη των Δήμων» , συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, προκειμένου να συζητήσει το θέμα και να λάβει θέση πάνω στο περιεχόμενο της απόφασης αυτής.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξέφρασαν την έκπληξή τους για την αιφνιδιαστική κίνηση από πλευράς ΥΠ.ΕΣ., με την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης, η οποία εκδόθηκε βεβιασμένα και χωρίς να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, η οποία απαιτείται εκ του Νόμου.

Κατήγγειλαν ως απαράδεκτη τη μεθόδευση και τον αιφνιδιασμό από πλευράς ΥΠ.ΕΣ.

Επισήμαναν την κατηγορηματική τους στήριξη στην ανάγκη να στηριχθεί με τεχνικό προσωπικό το έργο των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων, οι οποίοι δεν διαθέτουν σήμερα το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, για να εκτελέσουν έργα απαραίτητα για τις τοπικές τους κοινωνίες. Αλλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που θα βοηθηθούν οι μικροί Δήμοι.

Δήλωσαν ότι δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές από πλευράς Αυτοδιοίκησης μονομερείς ενέργειες που αιφνιδιάζουν την ΚΕΔΕ. Αντίθετα, απαιτούν το σεβασμό στις απόψεις της ΚΕΔΕ  και τη διαμόρφωση ενός υγιούς πλαισίου συνεργασίας και διαλόγου με το Υπουργείο Εσωτερικών, που θα στηρίζεται στην ισοτιμία και την ειλικρίνεια.

Με βάση τα παραπάνω, η ΚΕΔΕ ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει:

1.Να ζητήσει την άμεση ανάκληση της από πλευράς Υπουργού Εσωτερικών

2.Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, να προσβάλλει η ΚΕΔΕ την απόφαση για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας με αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 18/89 ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

3.Να επιμείνει στην απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου να κληθεί στο επόμενο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ το Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. , προκειμένου να ενημερωθεί για το επιχειρησιακό σχέδιο και τα οικονομικά της.

4.Να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία για το μοντέλο λειτουργίας της ΕΕΤΑΑ την επόμενη μέρα, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ.

  1. Να υπάρξει ενημέρωση του Γραφείου Πρωθυπουργού για το ζήτημα.

Comments are closed.