Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για συμβασιούχους covid-19

0
84

Αρνητική εξέλιξη για τους δημάρχους που προτίθενται να στηρίξουν τον δικαστικό αγώνα για μονιμοποίηση τους συμβασιούχους συνιστά η τελευταία απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου και επιτάσσει την άσκηση έφεσης επί των δυο πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων, που δικαίωσαν τους 34 εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι οποίοι προσλήφθηκαν για την κάλυψη των αναγκών της πανδημίας COVID – 19.

Στην ακυρωτική απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναφέρει ότι «η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου, μετά από την προαναφερθείσα παραπομπή της αρμοδιότητας από την Οικονομική Επιτροπή, ελήφθη κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας περί υποχρέωσης εξάντλησης των ένδικων μέσων από την πλευρά του Δήμου.

Η τελευταία νομοθετική παρέμβαση (άρθρο 37 του Ν. 4915/2022) του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη αυστηροποιεί το θεσμικό πλαίσιο περί εξάντλησης των ένδικων μέσων και υποχρεώνει τους Δήμους να ασκούν έφεση επί πρωτόδικων αποφάσεων, που δικαιώνουν τους εργαζόμενους έναντι των Δήμων και άρα δεν προχωρά η μονιμοποίησή τους, εκτός και εάν προκύψουν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 37 του Ν. 4915/2022, αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική».

Πηγή:

Comments are closed.