Εγκρίθηκε η ενοποίηση του ΚΠΙΣΝ με το ανοικτό κέντρο Εμπορίου Καλλιθέας – Στα 8 εκ. € η χρηματοδότηση

0
272

Σε πέντε δήμους της Αττικής, μεταξύ των οποίων και η ενοποίηση του Κέντρου Πολιτισμού «Ιδρύματος Νιάρχου», με το ανοικτό κέντρο εμπορίου Καλλιθέας εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και ξεκινούν τα έντεκα πρώτα έργα μεγάλων αστικών αναπλάσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

 Από το συνολικό ποσό των 252,8 εκατ. ευρώ της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη­τας, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος εγκρίθηκε χρηματοδότηση 77,5 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσουν άμεσα τα πρώτα 11 έργα μεγάλων αστικών αναπλάσεων.

Η απόφαση προβλέπει ότι στα συγκεκριμένα έργα πρέπει να έχει γίνει ανάθεση των συμβάσεων και να εγκατασταθεί ανάδοχος έως στις 30 Ιουνίου 2023 και αυστηρό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους έως 31 Δεκεμβρίου 2025. 

Παράλληλα ορίζονται συνολικά 19 όροι, που πρέπει να τηρήσουν οι Δήμοι, ως ωφελούμενοι φορείς και αναθέτουσες αρχές κατά την διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, για να μην αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο απένταξης των έργων και υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων.

Η επιλογή των έργων

Στην επιλογή των συγκεκριμένων παρεμβάσεων μεγάλων αναπλάσεων καταλυτικό ρόλο έχει διαδραματίσει το γεγονός ότι οι ωφελούμενοι Δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Καλλιθέας, έχουν φροντίσει εγκαίρως να επιτύχουν την μελετητική ωριμότητα των έργων, να τεκμηριώσουν την οικονομική, τεχνική και περιβαλλοντική σκοπιμότητα τους αλλά και να μην έχουν τα έργα πολεοδομικές, χωροταξικές, ιδιοκτησιακές και άλλες εκκρεμότητες.

Το Ταμείο Ανάκαμψης καλύπτει χρηματοδοτικά έως και το σύνολο του προϋπολογισμού τους ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και μικρή ίδια χρηματοδοτική συμμετοχή των Δήμων.

Δήμος Καλλιθέας

Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας

Εγκρίνεται χρηματοδότηση 8 εκατ. ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός 8.422.296 ευρώ

Το έργο με τίτλο «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας» αποτελεί μέρος μιας συνολικής αναπτυξιακής παρέμβασης στην πόλη και ειδικότερα τη διασύνδεση του ΚΠΙΣΝ με το ανοιχτό κέντρο της πόλης και στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Ειδικότερα, το Έργο «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας» θα υλοποιηθεί μέσω:

Της εμβληματικής ανάπλαση των οδών:

-Δοϊράνης, από την οδό Ευρυπίδου ως την οδό Δαβάκη

-Δημοσθένους, από την οδό Ευρυπίδου ως την οδό Δαβάκη

-Σκρα, από τον παράδρομο της Λ. Συγγρού ως την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου – Θησέως

– Την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» μέσω λύσεων καινοτομίας.

Στο πλαίσιο ολιστικών ενεργειών, το Έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» ενσωματώνει και λύσεις εξοπλισμού έξυπνης πόλης (λογισμικά, συστήματα και εφαρμογές), σύμφωνα με τις ανάγκες του προτεινόμενου έργου. Η επιλογή των συγκεκριμένων λύσεων λαμβάνει υπόψη μια σειρά από βασικούς παράγοντες, όπως τον υπερκείμενο σχεδιασμό του Δήμου, τη διαλειτουργικότητα με τις υφιστάμενες ψηφιακές εφαρμογές και τις λύσεις «έξυπνης πόλης».

Πηγή:

Comments are closed.