Δ.Σ. Ο.Π.Α.Α. “Γιάννης Γάλλος”: Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 12/3 στις 11:00 για μεσοπρόθεσμο & προσλήψεις

0
323

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος” καλεί τα μέλη του ο πρόεδρος του Μανώλης Κωστάκης.

Η έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. έχει οριστεί για σήμερα Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 στις 11:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00

Ημερήσια διάταξη 

1. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του νομικού προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ».

2. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού 2022 -2025.

3. Έγκριση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνο) με αντίτιμο, σύμφωνα το άρθρο 107 του ν. 4483/2017.

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι καθίσταται επείγον να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις λόγω των καταληκτικών ημερομηνιών του ΥΠ.ΕΣ. για κάθε μία εξ’ αυτών.

Comments are closed.