Δ. Καλλιθέας: Τι ζητούν με κοινή τους επιστολή οι Δημοτικές Παρατάξεις από το δήμαρχο Καλλιθέας

0
358

Με κοινή τους επιστολή προς τον δήμαρχο Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβο, οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ζητούν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την πρόθεση της διοίκησης του Δήμου να προχωρήσει στην σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Στην κοινή τους επιστολή οι παρατάξεις αναφέρουν πως ο δήμαρχος Καλλιθέας είχε αρχικά αποδεχθεί την συζήτηση πλην όμως το Υπουργείο Εσωτερικών με τροπολογία που κατέθεσε στις 12/4/2021 «…μεταβίβασε και την αρμοδιότητα αυτή στην Οικονομική Επιτροπή…».

Οι δημοτικές παρατάξεις ωστόσο επικαλούμενες σχετικό άρθρο του Ν. 4735/12.10.2020 με βάση το οποίο η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει θέματα με ιδιαίτερη σοβαρότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου οι παρατάξεις ζητούν να έρθει το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά η κοινή επιστολή

Κύριε Δήμαρχε,
Με το με αριθ. πρωτ. 12989/26-03-2021 έγγραφό σας εισηγηθήκατε για συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα που αφορούσε τη «Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου, Παλαιού Φαλήρου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)». Ένα θέμα μείζονος σημασίας, που λόγω του περιορισμένου χρόνου, ζητήσαμε την αναβολή του για λίγες ημέρες, κάτι το οποίο και αποδεχτήκατε.
Δυστυχώς όμως, το Υπουργείο Εσωτερικών με τροπολογία που κατατέθηκε στις 12/04/2021 μεταβίβασε και αυτή την αρμοδιότητα στην Οικονομική Επιτροπή, υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όμως με βάση την περίπτωση ιη2, παρ. 1 του άρθρου 40 Ν. 4735 (ΦΕΚ 197/Α’/12.10.2020 «… Με ειδική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. …»
Επομένως, σύμφωνα και με τη Νομοθεσία θεωρούμε ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την εκχώρηση βασικών αρμοδιοτήτων των Δήμων σε μία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εκφραστούν οι απόψεις και οι θέσεις του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων.
Μετά τα παραπάνω ζητάμε να γίνει Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα την «ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ».

Comments are closed.