Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 8/7 η Οικονομική Επιτροπή στις 14:00

Με ατζέντα δέκα θεμάτων συνεδριάζει σήμερα, Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, στις 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζουν ο ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας και έγκριση τεχνικής έκθεσης, τιμολογίου μελέτης και προϋπολογισμού μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων: Α) «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» – Καλοκαίρι 2023 Β) «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2022 και 2023», καθώς και ο συμπληρωματικός Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για το έτος 2022.

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Παρασκευή 08-07-2022 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Εξειδίκευση πίστωσης για συναυλίες και θέατρο

4. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων: Α) «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» – Καλοκαίρι 2023 Β) «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2022 και 2023»

5. Έγκριση τεχνικής έκθεσης, τιμολογίου μελέτης και προϋπολογισμού μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων: Α) «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» – Καλοκαίρι 2023 Β) «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2022 και 2023»

6. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης και γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας της καλλιτεχνικής εκδήλωσης της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο του Καλοκαιρινού Προγράμματος του Δήμου

7. Ακύρωση της με αριθμ. 167/2022 απόφασης της Ο.Ε.

8. Διάλυση της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ»

9. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κομηνάτου Μαργαρίτας για το με αρ.1572/24-6-2022 ΧΕΠ

10. Συμπληρωματικός Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για το έτος 2022

Comments are closed.