Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 30/5 στις 13:30 δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή

0
216

Με μόλις δέκα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 δια ζώσης στις 13:30 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα 

Η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021) σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) τη Δευτέρα 30/05/2022 και ώρα 13:30, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξειδίκευση πιστώσεων για την έκδοση δελτίων συμμετοχής του προγράμματος «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» – Καλοκαίρι 2022 της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτικών, στις 23-6-2022

3. Έγκριση των προγραμμάτων «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2022» και «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 2023» με τη μορφή πακέτων και έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων

4. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», β) Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Καλλιθέας»

5. Ανανέωση: Α) των συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «Λοιπές Δράσεις Παραρτήματος ΚΕΜ Εκπαιδευτικού Περιεχομένου», της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5002039), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014–2020» – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), Β) των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του Υποέργου 1: «Κέντρο Κοινότητας/Παράρτημα ΚΕΜ» της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας», στο πλαίσιο του άνω Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09).

6. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας έτους 2020

7. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας έτους 2020

8. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας έτους 2021

9. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας έτους 2021

10. Αποδοχή και κατανομή Επιχορήγησης Β΄ΔΟΣΗΣ έτους 2022, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας

Comments are closed.