Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 3/5 δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή στις 13:00

0
196

Με μια σύντομη ατζέντα θεμάτων, χωρίς τα εκτός ημερησίας θέματα που μπορεί να προκύψουν, συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 3 Μαΐου 2022, η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Καλλιθέας.

Η συνεδρίαση που γίνεται δια ζώσης έχει οριστεί για τις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά για τα μέλη της που δεν επιθυμούν να παρευρεθούν, θέλοντας να τηρήσουν τα ατομικά μέτρα προστασίας λόγω covid θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν ξεχωρίζει η υποβολή πρότασης για τη συμμετοχή του Δήμου Καλλιθέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για τα έτη 2021 – 2022».

Η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την Τρίτη 03/05/2022 και ώρα 13:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια κεριών ρεσό καθώς επίσης και βάσεις για τα κεριά για την εκδήλωση της παραμονής της επετείου της Ποντιακής γενοκτονίας στις 18/5/2022 την οποία διοργανώνει η ΚΕΔΕ και συμμετέχει και ο Δήμος μας

2. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022, στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στο Μέτρο 1.1.: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

3. Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ προς κάλυψη του Προγράμματος Απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε κάθε είδους ΝΠΔΔ, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την περίοδο από 1-10-2021 έως 30-11-2021

4. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κομηνάτου Μαργαρίτας για το με αρ. 898/14-04-2022 Χ.Ε.Π.

5. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του Γ.Γ. του Δ. Καλλιθέας για συμμετοχή στο 4ήμερο Συνέδριο «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», που περιλαμβάνει και την 3η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ, στην Ξάνθη από 12 έως 15/5/2022.

Comments are closed.