Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 28/4 στις 15:00 η Οικονομική Επιτροπή

0
148

Με ατζέντα οκτώ θεμάτων μεταξύ των οποίων είναι η 3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού, η σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων κ.α., συνεδριάζει δια ζώσης σήμερα Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 στις 15:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την Πέμπτη 28/04/2022 και ώρα 15:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. 3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022

2. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

3. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών

4. Αποδοχή εσόδου από την Δ’ τακτική επιχορήγηση έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

5. Αποδοχή εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καλλιθέας ως 1η,2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2022

6. Αποδοχή εσόδου από την συμπληρωματική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Απριλίου 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

7. Αίτημα για τη χρονική παράταση ολοκλήρωσης για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση, εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρου χωριστής συλλογής αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης στο χώρο του ΔΣΑ»

8. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Comments are closed.