Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 28/2 η Οικονομική Επιτροπή

0
260

Κούλουμα τέλος και πάλι πίσω στην καθημερινότητα μας με την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας να έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει σήμερα, Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023, στις 13:30 δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και με τηλεδιάσκεψη.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν τόσο η διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας στις 26 και 27 Απριλίου 2023, όσο και η έγκριση του προγράμματος «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» για το Καλοκαίρι 2023.

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας στις 26 και 27 Απριλίου 2023

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για θεατρικές παραστάσεις και αεροπανό

3. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών

4. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα, ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καλλιθέας»

5. Εξέταση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

6. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικής έκθεσης, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας για θεατρικές παραστάσεις για σχολεία της Καλλιθέας στις 06 & 07/03/2023

7. Έγκριση του προγράμματος «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2023, έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων και εξειδίκευση της πίστωσης

8. Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών –Β΄ κατανομή του έτους 2023

9. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή των ασφαλίστρων τεσσάρων (4) νεοαποκτηθέντων δίκυκλων για το πρώτο εξάμηνο του 2023 έως 15-08-2023

10. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ταχυδρομικών τελών

11. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κουλουμπρούκα Ειρήνης για το με αρ. 344/14-2-2023 Χ.Ε.Π.

Comments are closed.