Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 12/12 το Δημοτικό Συμβούλιο

0
206

Με την ανέγερση νέου διδακτηρίου (14ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας) επί των οδών Καλαφάτη και Αλ. Πάντου (Ο.Τ. 248Α) στην Καλλιθέα και την απόρριψη της πρότασης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 να είναι ψηλά στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης, συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 στις 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας.

Η συνεδρίαση είναι μικτή (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) θα γίνει ως είθισται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της πόλης.

Αναλυτικά η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Ορισμός άμισθου Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης».

2. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την σύσταση επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών που αφορούν αγορά, εκποίηση, μίσθωση & εκμίσθωση κινητών και ακινήτων έτους 2023.

3. Έγκριση της με αρ. 54/2022 απόφασης (ορθή επανάληψη) του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

4. Τροποποίηση της με αρ. 145/2021 απόφασης Δ.Σ. για το Διοικητικό Συμβούλιο του «Γιάννης Γάλλος».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

5. Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού ως προς τη λήξη της εκπαιδευτικής περιόδου των εργαστηρίων.

6. Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημ. Ωδείου (ΑΔΣ 522/2018, 708/18 & 144/22).

ΘΕΜΑΤΑ ΤΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

7. Τροποποίηση της 177/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

8. Γνωμοδότηση επί της πρότασης μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. Ανέγερση νέου διδακτηρίου (14ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας) επί των οδών Καλαφάτη και Αλ. Πάντου (Ο.Τ. 248Α) στην Καλλιθέα.

10. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σοφοκλέους 185.

11. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 277.

12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ιφιγενείας 24.

13. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 231.

14. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Αγίας Λαύρας 13.

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

15. Παράταση μίσθωσης ακινήτου.

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16. Περί αποδοχής προτάσεων διαγραφής ή μείωσης βεβαιωθέντων ποσών κατά περίπτωση προσφυγής της Συμβιβαστικής Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

Comments are closed.